خدمات الکترونیک

اطلاعیه اخذ درس معرفی به استاد

بدینوسیله برنامه و شرایط اخذ درس معرفی به استاد به شرح زیر اعلام می گردد:

 

شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد:

1. درس فقط تئوری باشد.

2. دانشجو در کل دوره تحصیلی، حداکثر در دو درس می تواند از امتیاز معرفی به استاد استفاده نماید. (دانشجویان ورودی 90 و ماقبل آن، فقط یک درس)

3. دانشجو تمام دروس دوره مربوطه را گذرانده باشد و هیچ درس دیگری به غیر از دروس مورد تقاضا جهت معرفی به استاد نداشته باشد.

4. درس مورد نظر مورد تایید مدیر گروه و مدیریت آموزش موسسه قرار گیرد.

 

مراحل اخذ معرفی به استاد:

1. مراجعه به واحد آموزش و درخواست ثبت درس

2. اخذ تائیدیه مدیریت آموزش

3. اخذ تائیدیه امور مالی

4. مراجعه به استاد مربوطه و ارائه فرم تکمیل شده به ایشان

 


نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10