خدمات الکترونیک

سرفصل دروس رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

عنوان درس عنوان درس
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی  آزمایشگاه دیجیتال
آزمایشگاه الکترونیک عمومی  آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک   آزمایبشگاه مدارهای الکتریکی
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1   آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2
کنترل صنعتی الکترونیک عمومی
 هیدرولیک و پنوماتیک  الکترونیک صنعتی
 ایمنی در برق  کاربرد رایانه در برق
کارآفرینی و پروژه   کارآموزی
 کاربرد میکرو کنترل ها  کاربرد کابل و مفصل
کارگاه مدار فرمان  کاربرد شبکه هوایی
 کارگاه سیم پیچی 1  کارگاه سیم پیچی 2
 کارگاه تاسیسات الکتریکی  کارگاه ورق کاری و جوشکاری
 مبانی دیجیتال  مبانی سیستم های قدرت
 ماشین های الکتریکی سه فاز  ماشین های الکتریکی مخصوص
 مکانیک کاربردی  اصول سرپرستی
 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  فیزیک عمومی
 ریاضی کاربردی ریاضی عمومی
 رله و حفاظت  روشنایی فنی ساختمان
تحلیل مدارهای الکتریکی  تکنولوژی عایق ها و فشار قوی
زبان فنی  

 


نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10