خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (رشته معماری)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته مقطع
9012112005 اردشيري تبار-عليرضا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9022111111 اسلامي-پريسا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112006 اسماعيل زاده-بيژن نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111008 اسمعيلي-زهره نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112020 اهني زاد-نيما نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112111012 ايمان زاده-مريم نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112111020 بيده-زهرا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112111025 پولادي-سمانه نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111045 حسن زاده-مهسا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112047 حسيني-سيدمهدي نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112112035 حضرتي گلدياني-ابوالحسن نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112053 خاني-احمد نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112112042 خلجي-سجاد نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112061 خيراللهي-وحيد نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111063 داداشي صوفيلار-شيما نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112066 دهاقين-مهدي نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112071 ذوالقدر-علي نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112111060 رنجبراسطلخ جاني-غرل نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112110 شاهمرادي-عليرضا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111113 شخم كاري هوچقان-سانيا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9022111110 شعبان زاده دستكي-سميه نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112111084 عبدالملكي-هانيه نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112112087 علي پور-اكبر نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112135 فرماني-معين نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111142 فيضي ديزجي-نسيم نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112144 قاسمي-محمود نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112147 قاضي-ايمان نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111152 قنبري-معصومه نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112112098 قهرماني-حسن نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112156 كاووشي نسب-سيدمحمد نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112167 گراوند-هادي نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111171 متولي الموتي-هانيه نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112174 مجيدي-امين نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012111100 ملكي-سحر نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112112122 ميراحسان پذير-سيدعليرضا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112198 ميرزايي-مسعود نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112203 نامدار-مهدي نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112205 نخودكار-محمدرضا نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9112111126 نوريان رفيعي-فرزانه نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته
9012112213 نيرومند-مهدي نقشه کشی معماری - معماری كارداني پيوسته

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10