خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (حسابداری)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته مقطع
9112222003 احمدي-حسين حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222007 ارزو-مهدي حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221008 اسگندري-سهيلا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221013 الهي موشنگائي-هنگامه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221017 اميري-الهه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221020 انباري-نازنين حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221023 ايماني پسند-غزاله حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221019 برزگرمقدم-مينا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222022 بهمني-سعيد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9022221110 پاكدل-سمانه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221047 تاپاك-معصومه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221053 توكلي مقدم-معصومه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221057 جعفري بريس-ميترا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221040 چم چم-زهرا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221062 چناقچي-زينب حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221071 حبيبي مولان-زيبا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222072 حسن زاده تپه رودي-محمد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221044 حسيني-سيده ليدا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221085 خان زادي-غزل حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222086 خان محمدي-بهمن حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221090 خرمن دار-مريم حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222094 دارابي-حسين حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221052 دانيالي-فاطمه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221057 ده پهلوان-سيما حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222096 دهقاني-حسن حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221099 ذكري هيق-شبنم حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221103 رحماني-زهره حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221062 رحماني-سپيده حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221105 رحمنی-نازي حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221065 رحمني-شراره حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221068 رحمني-فاطمه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221069 رحمني-مينا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222112 رزاق زاده-رامين حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222118 رياحي پور-اصغر حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221079 زيمله-چكامه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222126 سليماني-اميد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221135 شريفي فرد-ايدا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222146 صادقي گرمارودي-هادي حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222152 طارمي-محمدرضا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222094 طالبي-سعيد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221156 طاهرخاني-شهرزاد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222158 طاهرخاني-محسن حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221159 طاهرخاني-معصومه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222164 عباسي-بهنام حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222097 عباسي امجد-بهنام حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221169 عزيزي مدام-طاهره حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222109 فتح اله كرمانشاهي-محمدرضا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221182 فرجي-ليلا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221188 فلاح عليدوست ليالستا-عاطفه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222194 كاشاني-علي حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222132 كبيري-سعيد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221201 كمال زارع-اعظم حسابداری کاردانی ناپیوسته
9011211177 گنجي-مريم حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222140 لشگري-علي حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221211 مالميري-فريبا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221213 محامداهق-ليلا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222220 محمودي-حسين حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221221 محمودي داراني-مريم حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221149 محيطي فرد-سميرا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222150 مرادي-يونس حسابداری کاردانی ناپیوسته
9212211093 مرعشي پور-نداالسادات حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222151 مروق-محمد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221226 مشايخي-عاطفه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012222230 معصوميان كلشتري-مجتبي حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221233 ملكي-مينا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221234 منافي-پروانه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112222158 موسوي-سيدمجيد حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221159 ميرزائي مهماندوست-مريم حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221246 نجف زادگان-طيبه حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221248 نجفي-فريبا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9012221265 ياري پيلمبرايي-زهرا حسابداری کاردانی ناپیوسته
9112221171 يعقوبي-سارا حسابداری کاردانی ناپیوسته

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10