خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (رشته کامپیوتر)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته مقطع
8911111008 اردلاني-نسرين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111009 اسپوتين-سعيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111011 استادهاشمي-سپيده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111229 اسمعيلي پارودباري-وحيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111018 اعزازي-سجاد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111020 اقازاده تولير-مجيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112019 اقامحمدي-حسين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111025 اميري-مريم نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111054 امين حسين پور نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111030 ايوبي-امير نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111036 بابك بيات نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111038 پرهوده-ميثم نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111055 جليلوند-پريسا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111056 جليلوند-زهرا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112058 جليلوند-وحيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111224 جمشيدي-بهنام نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111048 جوكار-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112062 حبيب زاده كرده ده-اكبر نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112064 حسني-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112067 حسيني-سيدمصطفي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111057 حمزه لو-سعيده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111053 حميد رضا حسني مقدم نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111064 خليلوند-ارش نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111066 خليلي نصرت-احمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112082 داستانگو-مرتضي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111086 دميرچي-عاطفه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111071 رامتين داودي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112092 رحماني-ارمان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9111111065 رستمي-زهرا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111082 رستمي-معصومه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111093 زارع زاده خيبري-بابك نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111135 زهرا عبدالملكي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111124 سپهر صفايي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111101 سرابي اسمعيل اباد-رضا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112116 شاهد-نويد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111119 شكورلي-مينا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111178 شكوفه كلهر چگيني نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111223 شمس پيرزاده-پويان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111115 شمسي-علي اصغر نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112128 شيرخانلو-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111123 صفاريان-سعيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111125 صفري-الهام نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111136 صفري بهجو-حميده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111127 صفوي-ميرسعيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111131 طاهري-اميد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111134 عارفي راد-امير نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111149 عبدي-فاطمه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111137 عبدي پور-محسن نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111139 عرب علي دوستي-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111145 علمداران-اميرحسين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111207 علی میرعزیزی نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9111112127 علي نوري-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111150 عليدوست لسكو كلايه-حجت الله نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112154 عليزاده لاي-پيمان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111164 قاسمي پاورسي-هانيه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111166 قرباني-الميرا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111167 قرباني-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112167 قربي نهوجي-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112168 قلعه قوند-عبداله نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111179 كوشامنش-حسين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9111111110 گرشاسبي-ميترا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111183 لطيفي عزيز-مهرداد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112186 مجتهدي-سينا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111062 محمد رضا خراميده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111128 محمد صلواتي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112190 محمدپور-پيام نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111187 محمدخانلو-امين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111226 مختاري-كيوان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111195 مرادي ابدا-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111035 مهديه بندري نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111060 مهسا خدادادي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111209 نصيبي-امين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111220 يوسفي تكرمي-مجيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111098 كيانوش ساماني پور نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111059 مريم خدادادي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10