خدمات الکترونیک

اطلاعیه ساعت حضور مدیران گروه ها

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، ساعات و روزهای حضور مدیران گروه به شرح ذیل می باشد:

رشته

 نقشه کشی معماری

 کامپیوتر و الکتروتکنیک

 حسابداری

 مدیر گروه

آقای مهندس فریدی

آقای مهندس رحیمی

 آقای انصاریان

شماره تماس  09362307310 09121810593 09193265915
روزها و ساعات حضور مدیران گروه ها
شنبه 08:00 - 18:00
08:00 - 16:30 -
یکشنبه - - -
دوشنبه - 08:00 - 16:30 -
سه شنبه - - -
چهارشنبه 12:00 - 18:00 08:00 - 16:30  -
پنج شنبه 08:00 - 18:00 - 08:00 - 18:00
جمعه - - -

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10