خدمات الکترونیک

ایمیل اساتید

ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی ایمیل
1 خانم فاطمه ابراهيمي حسابداری -
2 آقای مهندس امیر احمدی مهندسی برق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 خانم انسیه سادات اديب مجابي حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 آقای مهندس محمدحسین اكبري مهندسی برق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 آقای حسین انصاريان حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
6 خانم کبری اولادی سلخوری حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
7 خانم دکتر سونا آذرنشان زبان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
8 آقای مهندس عرفان آقاسیان مهندسی کامپیوتر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9 خانم مهندس سپیده تبریک مهندسی برق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
10 خانم صغرا توسلی عمومی -
11 خانم مهندس سیما جوادي مهندسی معماری -
12 خانم ماهرخ اسادات حاجی سید اسماعیلی حسابداری -
13 آقای دکتر سید محمدمهدی حاجي سيد ابوترابي عمومی -
14 خانم مهندس معصومه حسن نژاد ریاضی و فیزیک m. این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
15 خانم فاطمه حسن نیا ریاضی و آمار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16 خانم مهندس منیرسادات حسيني مهندسی معماری -
17 خانم فاطمه سادات حسینی عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
18 آقای محمدرضا حيدري حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19 آقای حسن خونبانان ریاضی و آمار -
20 آقای کنعان دارابي مقدم حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
21 خانم مهندس پریسا دائمی مهندسی کامپیوتر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
22 خانم الهه رجبی حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
23 آقای مهندس عارف رحمانی مهندسی برق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
24 آقای مهدی رحمانی عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
25 خانم نسرین رحماني حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
26 آقای علی رسولخانی حسابداری -
27 خانم مهندس سمانه رزم آرا مهندسی معماری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
28 آقای دکتر فرهاد رضایی علم مهندسی برق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
29 خانم اکرم رعیت حسابداری -
30 آقای مهندس حمید رهبریان ریاضی و فیزیک -
31 خانم مهندس فاطمه السادات ساعتچی مهندسی کامپیوتر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
32 خانم سارا سرداری ریاضی و امار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
33 آقای وحید شادور ریاضی و آمار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
34 آقای دکتر مهدی شعبان زاده حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
35 اقای سعید شفیعی عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
36 خانم زهرا شکیبانیا حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
37 آقای ایرج شهسواری عمومی -
38 آقای محمد شهسواری حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
39 خانم مهندس مونا شهیدی مهندسی معماری -
40 خانم مهندس نسرین صباحی مهندسی معماری -
41 خانم مهندس صبا صبور زبان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
42 خانم مهدیه صلواتی ها ریاضی و آمار -
43 آقای مهندس محمود صمدی مهندسی برق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
44 آقای ابوالفضل طاهرخاني عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
45 آقای مهندس پیمان فريدي مهندسی معماری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
46 آقای سیدهادی قریشی زبان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
47 خانم مهندس سمیرا کاظمی مهندسی معماری -
48 خانم نسیبه کاوسی ریاضی و آمار -
49 آقای مهندس علیرضا لاهيجي مهندسی معماری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
50 آقای حسن محبوب نیا عمومی -
51 آقای عزیزالله محمدزاده عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
52 خانم مهندس نغمه محمدی مهندسی کامپیوتر -
53 آقای علی مردی مدیریت -
54 خانم مهتاب مصلح میرزایی حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
55 آقای حسین ملا حاج آقایی مهندسی برق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
56 آقای مجتبی میرزاخانی ریاضی و آمار این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
57 آقای کاوه نادري حسابداری -
58 آقای مهندس نصیر ناصری مهندسی معماری -
59 آقای علیرضا نجار اسداله زاده حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
60 خانم دکتر نگین نجفی زادگان مهندسی کامپیوتر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
61 آقای حسنعلی نوروزی عمومی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
62 آقای امین يزداني حسابداری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10